ระดับการใช้งาน
 • ผู้ใช้ทั่วไป
     เข้าถึงข้อมูลระดับหมู่บ้าน
 • ระดับหน่วยงาน
     เข้าถึงข้อมูลระดับหลังคาเรือน
     เพิ่ม ลบ และ แก้ไขข้อมูล
     เฉพาะในพื้นที่รับผิดชอบ
 • ระดับอำเภอ
     เข้าถึงข้อมูลระดับหลังคาเรือน
     เฉพาะในพื้นที่รับผิดชอบอำเภอ
     เพิ่ม ลบ และ แก้ไขข้อมูล
     ที่เกี่ยวข้องกับระดับอำเภอ
 • ระดับจังหวัด
     เข้าถึงข้อมูลระดับหลังคาเรือน
     เพิ่ม ลบ และ แก้ไขข้อมูล
     ที่เกี่ยวข้องกับระดับจังหวัด

 • Browser ที่แนะนำ

   
   
   
   
  งานเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม โทร 0-4251-1410
    สารสนเทศภูมิศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ จังหวัดนครพนม
  ชื่อผู้ใช้งาน : บุคคลทั่วไป