สรุปข้อมูลผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ ปีงบประมาณ 2561

ลำดับ อำเภอ ผป.รายใหม่ ประชากร อัตราต่อแสน ปชก.
 รวม
0   
0   
0.00   

 

Login ผู้ใช้งานเพื่อดูรายบุคคล

 

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม โทร 0-4251-1410
  สารสนเทศภูมิศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ จังหวัดนครพนม
ชื่อผู้ใช้งาน : บุคคลทั่วไป