สรุปข้อมูลผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ ปีงบประมาณ 2561

ลำดับ อำเภอ ผป.รายใหม่ ประชากร อัตราต่อแสน ปชก.
1
 เมืองนครพนม
135
139,540
96.75
2
 ปลาปาก
33
54,702
60.33
3
 ท่าอุเทน
55
58,048
94.75
4
 บ้านแพง
29
34,955
82.96
5
 ธาตุพนม
65
81,896
79.37
6
 เรณูนคร
42
46,158
90.99
7
 นาแก
30
76,746
39.09
8
 ศรีสงคราม
58
69,304
83.69
9
 นาหว้า
48
51,678
92.88
10
 โพนสวรรค์
36
57,607
62.49
11
 นาทม
23
23,301
98.71
12
 วังยาง
7
15,409
45.43
 รวม
561   
709,344   
79.09   

 

Login ผู้ใช้งานเพื่อดูรายบุคคล

 

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม โทร 0-4251-1410
  สารสนเทศภูมิศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ จังหวัดนครพนม
ชื่อผู้ใช้งาน : บุคคลทั่วไป