สถานะโครงการ ปีงบประมาณ 2562
ลำดับ อำเภอ ทั้งหมด รับแล้ว ค้างรับ แก้ไข
1 เมืองนครพนม 35 12 0 1
2 ปลาปาก 11 0 1 0
3 ท่าอุเทน 52 7 2 0
4 บ้านแพง 81 0 12 0
5 ธาตุพนม 21 9 0 0
6 เรณูนคร 33 1 3 0
7 นาแก 57 10 0 0
8 ศรีสงคราม 40 16 1 2
9 นาหว้า 6 1 2 0
10 โพนสวรรค์ 6 3 1 0
11 นาทม 45 6 1 0
12 วังยาง 4 3 0 0
รวม 391 68 23 3