สถานะโครงการ ปีงบประมาณ 2562
ลำดับ อำเภอ ทั้งหมด รับแล้ว ค้างรับ แก้ไข
1 เมืองนครพนม 85 27 2 1
2 ปลาปาก 23 6 1 4
3 ท่าอุเทน 118 100 5 4
4 บ้านแพง 93 68 4 1
5 ธาตุพนม 56 29 0 1
6 เรณูนคร 95 74 6 1
7 นาแก 78 38 4 1
8 ศรีสงคราม 105 72 1 3
9 นาหว้า 43 16 1 0
10 โพนสวรรค์ 33 14 2 1
11 นาทม 63 51 2 1
12 วังยาง 13 10 1 0
รวม 805 505 29 18