สถานะโครงการ ปีงบประมาณ 2562
ลำดับ อำเภอ ทั้งหมด รับแล้ว ค้างรับ แก้ไข
1 เมืองนครพนม 8 1 2 1
2 ปลาปาก 0 0 0 0
3 ท่าอุเทน 5 3 0 0
4 บ้านแพง 0 0 0 0
5 ธาตุพนม 10 2 3 0
6 เรณูนคร 0 0 0 0
7 นาแก 23 0 0 0
8 ศรีสงคราม 2 1 0 0
9 นาหว้า 1 0 0 0
10 โพนสวรรค์ 4 2 0 1
11 นาทม 5 0 1 0
12 วังยาง 2 2 0 0
รวม 60 11 6 2