กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม โทร 0-4251-1410 ต่อ 123
 ระบบบริหารโครงการ ปีงบประมาณ 2559 สสจ.นครพนม
ชื่อผู้ใช้งาน : บุคคลทั่วไป