เข้าระบบ (Login)
ชื่อใช้งาน(Username)
รหัสผ่าน(Password)
 
 

 

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม โทร 0-4251-1410 ต่อ 123
 ระบบบริหารโครงการ ปีงบประมาณ 2559 สสจ.นครพนม
ชื่อผู้ใช้งาน : บุคคลทั่วไป